دانشجویان گرامی : ثبت نام از تاریخ 1394/03/31 تا 1394/05/17 امکان پذیر است .تهیه شده توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد(خرداد 1389)
در صورت اشکال با تلفن 8421023 تماس یا با آدرس vce.em@mums.ac.ir مکاتبه نمایید