شماره پرونده:
   
کد ملی:
   

تذکر مهم : چنانچه شماره داوطلبی و کد ملی خود را وارد می کنید اما سیستم آنرا نمی پذیرد ، ممکن است به دلیل مغایرت کد ملی شما و آنچه که سازمان سنجش به دانشگاه اعلام کرده است باشد . در این مورد ضمن تماس با شماره تلفن 05138421023,8421024 و دادن اطلاعات دقیق به پاسخگویان کد ملی که در سیستم دانشگاه علوم پزشکي مشهدموجود است به شما داده می شود . سپس پس از دریافت شناسه و کلمه عبور به سایت دانشگاه جهت تکمیل ثبت نام اقدام کرده و همانجا کد ملی صحیح خود را وارد کنید .
تهیه شده توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهدمرداد 1389