لطفا کمی صبر کنید

 

جهت ورود به پورتال دانشجویی به آدرس ذیل مراجعه نمایید ضمنا رمز ورود به پورتال کد ملی و اتباع غیر ایرانی همان شماره دانشجویی میباشد :

http://ums.mums.ac.ir

 

 

توجه توجه:جهت کار با سیستم از Internet Explorer 6 استفاده کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد کارنامه یا نمرات و یا مشکل در اتصال به سیستم به اداره آموزش دانشکده مراجعه کنید
چنانچه در زمان انتخاب واحد با پیغام "زمان انتخاب واحد شما فرا نرسیده است " مواجه شدید به این دلیل است که آموزش دانشکده بر اساس ورودی هر سال انتخاب واحد را محدود کرده است
چنانچه صفحه اصلی برنامه بطور کامل در صفحه نمایش دیده نمی شود از منوی View->Text Size گزینه smallest را انتخاب کنید